+852 3664 3664 ef@efdesign.hk

最新消息

超級睇樓王

【逸瓏灣項目】 客人夫婦原本住係九肚山獨立屋,但因為年紀漸增,係獨立屋上上落落唔方便,先至搬到逸瓏灣。十幾年前客人十分滿意Eric於獨立屋嘅設計,今次Eric全屋為兩人度身訂造,為求盡善盡美方便客人。 %e5%9c%96%e7%89%871...

信報

【逸瓏灣項目】 屋主係Eric十幾年前嘅客人,再次搵番Eric幫手設計新屋!...

超級睇樓王

24/09/2016 超級睇樓王 星島日報嘅雜誌【超級睇樓王】第885期有我哋寶翠園嘅項目介紹,今日出左喇! 2...

港股策略王

18/09/2016 港股策略王 雜誌【港股策略王】第86期P.46-47刊登咗我哋Grand Austin嘅項目。 %e5%9c%96%e7%89%874...