+852 3664 3664 ef@efdesign.hk

最新消息

信報

信報刊登咗我哋係跑馬地嘅一個項目,快啲睇下Eric點樣係設計上配合客人生活細節!...

超級睇樓王

【逸瓏灣項目】 客人夫婦原本住係九肚山獨立屋,但因為年紀漸增,係獨立屋上上落落唔方便,先至搬到逸瓏灣。十幾年前客人十分滿意Eric於獨立屋嘅設計,今次Eric全屋為兩人度身訂造,為求盡善盡美方便客人。 %e5%9c%96%e7%89%871...