+852 3664 3664 ef@efdesign.hk

Recent Posts by admin

2008

  • 馮建耀先生的傢俱設計Mini Skirt在東京設計展覽中展出
  • 設計師馮建耀先生燈飾設計正式推出市場
...

2006

  • 獲香港貿發局邀請,參與出版新書「Style Hong Kong」,並於全亞州發行
  • 成立深圳分公司: 馮建耀室內設計(深圳)有限公司
...

2005

  • 馮建耀先生推出第一本室內設計書,介紹與各品牌合作作品、家居設計作品及「Tint Living Ltd」
  • 獲香港貿發局邀請,參與出版新書「Style Hong Kong」,並於全亞州發行
...

1991

  • 「Tint Concepts 」成立,首間辦公室設於灣仔道中匯大廈
  • 名設計師傢俱店 「Tint Plus」正式成立
  • 並於2001年改革Tint Concepts 改革,成立天致國際有限公司,並搬遷至邊寧頓街
...

超級睇樓王

24/09/2016 超級睇樓王 星島日報嘅雜誌【超級睇樓王】第885期有我哋寶翠園嘅項目介紹,今日出左喇! 2...

港股策略王

18/09/2016 港股策略王 雜誌【港股策略王】第86期P.46-47刊登咗我哋Grand Austin嘅項目。 %e5%9c%96%e7%89%874...

Recent Comments by admin